#7: Dette ene tiltag kan afgøre, om dine fremtidige rekrutteringer bliver en succes eller en fiasko

Sæson #2

Rekrutteringer er en af de processer, der har den største mængde af indbyggede problemer undervejs, som langt henad vejen kan løses, ved at være ekstra omhyggelig med ét enkelt forebyggende tiltag.

Effekten af dette ene tiltag breder sig til alt fra:

- et stærkere kandidatfelt 👍
- nye medarbejdere der reelt ved hvad jobbet går ud på 👍
- bedre mulighed for benhcmark af kandidater i processen 👍
- bedre ansættelsesbeslutninger 👍
- højere engagement blandt medarbejderne ved opstart i det nye job 👍

...til højere sandsynlighed for at dine nye medarbejdere bliver i længere tid 👊

Jeg kommer omkring hvad, hvorfor og hvordan i episode 7 af Magnet.

Rigtig god 🎧 -lyst!
Kildehenvisninger: "Onboarding - Flyvende fra start" af Christian Harpelund Introdus

Henvisning til to artikler jeg har skrevet om dagens emne:
- Bliv bedre til at forventningsafstemme
- Her er det vigtigste spørgsmål i bør stille jer selv inden en rekruttering